Seabourne

Based in

Den Haag

Operations

Transport Company

Feedback
Seabourne is 65 jaar geleden opgericht door de Brit Clive Bourne.Ondertussen zijn ze een ‘onestop-shop’ geworden in de transport.

GianCarlo Remini werkt al 12jaar bij Seabournein Nieuw-Vennep. Hijbegon op de avonddienst enheeft zich langzaam opgewerktnaar kantoor waar hij nu werkt alsOperations Supervisior. “Ik hebsteeds de mogelijkheid gekregenom door te mogen groeien. Er liggen nog heel veel uitdagingen enhet blijft leuk.” “...Nederlanders zijnstrebers, het kanaltijd beter...”

Nadat het weggedeelte van Seabourne in Engeland werd verkochtaan UPS, is het bedrijf zich gaanspecialiseren in Express vrachten.

“Datis inEngelandgroot geworden en toenis het bedrijf naarNederland gekomen. Datis nu zo’n 30 jaar geleden.”

Ondertussen zit het bedrijf ook inZuid-Afrika, Duitsland en Frankrijkmet meerdere vestigingen.

“Nu kunnen onze klanten vooralles bij ons terecht. Dat willenwe uiteraard zo houden en blijvenontwikkelen. Ook zullen de kantoren die we al hebben blijven uitbreiden.”

Seabourne zit in Nederland nietalleen in Nieuw-Vennep maar ookin Eindhoven. Daar is het grotewarehouse van waaruit er heelerg veel gehandeld wordt. “Bijnaalle warehousing van Seabournevindt plaats in Eindhoven, hier inNieuw-Vennep hebben we eenklein gedeelte. Zij gaan binnenkortnaar een groter pand.”

In Nederland hebben de Seabourne kantoren allemaal hun eigen directeuren: “Die hebben ookhun eigen visie. Nederlanders zijntoch best wel strebers en we willendat het altijd beter gaat. Betere dienstverlening, service en kwaliteit.En we groeien nog steeds dus watwij willen en wat de klanten willenligt dicht bij elkaar.”

De afdelingOperations,waar Gian Carlo leiding aan geeft,behandelt alle specialeaanvragen die niet in het reguliere netwerk passen. Vaak zijndie opdrachten met spoedritten

De twee grootste voordelen van het platform zijn het aantal reacties die we krijgen en de snelheid waarmee gereageerd wordt. Zo kunnen we altijd de beste beslissing maken

Otto Van Der Heide, Seaborne

goed op te lossen. “CX Euro is eensuper mooi platform om je ladingen te plaatsen en daar reacties opte krijgen. De twee grootste voordelen van het platform zijn hetaantal reacties dat we krijgen opladingen en de snelheid waarmeegereageerd wordt. We krijgenmeerdere offertes en zo kunnenwe altijd de beste beslissingmaken. Dat hoeft niet degoedkoopste te zijn,maar kan ook dechauffeur zijn diehet dichtstebij zit.”

Plans & pricing

Join over 6,000 members across Europe and the UK. Find the plan that works for you.

View plans

Success Stories

Hellmann Worldwide Logistics

Started with one man in 1871, Hellmann Worldwide Logistics is now a worldwide company with a network of 19,300 in 443 branches in 157 countries.

Read More

Falcon Print Transport

As its name suggests, Falcon Print Transport specialises in the delivery of printed material throughout the UK and Europe.

Read More

Monarch Transport

In a fast moving and increasingly competitive market, where margins are razor-thin, Monarch Transport continue to offer an industry-leading service throughout the UK and Europe.

Read more

Hellmann Worldwide Logistics

Started with one man in 1871, Hellmann Worldwide Logistics is now a worldwide company with a network of 19,300 in 443 branches in 157 countries.

Read more

Falcon Print Transport

As its name suggests, Falcon Print Transport specialises in the delivery of printed material throughout the UK and Europe.

Read more

Monarch Transport

In a fast moving and increasingly competitive market, where margins are razor-thin, Monarch Transport continue to offer an industry-leading service throughout the UK and Europe.

Read more
View all

We're here to help

Send us an email and one of our dedicated team members will get back to you.

GET IN TOUCH