Panther Express

Based in

Amsterdam

Operations

Owner Driver

Feedback
Panther Express bestaat momenteel uit 2 wagens en een charter met NIWO. Ibriahimi hoopt door te kunnen groeien naar een warehouse in de buurt van Amsterdam.

Eigenaarvan PantherExpress IbrahimiAbdessamed werktal meer dan 8 jaar alskoerier. Zoals vele anderenis ook Ibrahimi begonnen meteen pakketdienst.

Maar: “Op een gegeven momentga je toch verder kijken, dan wil jemeer”

“Het begon met sneltransport enik merkte al snel dat ik daar echtmijn rust vond. Lekker op de weg,het maakte niet uit waar je menaar toe stuurde. Ik genoot vanalles, zelfs van de tankstations.Het was eigenlijk zo: hoe verderhoe beter.”

Hetis geenmakkelijketijd geweest inde transportsector,dat heeft Ibrahimi ookgemerkt.

“De afgelopen 3 jaar moestenwe echt op onze tanden bijten,vechten voor elke opdracht. Enloyaal blijven naar je klanten enopdrachtgevers natuurlijk. Wehebben elkaar nooit in de steekgelaten en nu zijn we eindelijk weereen beetje aan het groeien.”

...Ik vond echt mijn rust met sneltransport...

Ibrahimi Abdessamed, Panther Express

Daarom kon hij in januari 2017voor zichzelf beginnen met Panther Express. Over de naam hoefde hij niet lang na te denken: “Ikheb altijd al wat met dieren gehaden een panther is een prachtigbeest, snel en wendbaar. Zo voelik me ook. Als ik een opdracht krijgneem ik ze allemaal aan en dan zieik dan wel hoe ik het op los. Somsneem ik een beetje te veel hooi opmijn vork, maar ik zorg altijd dathet goed komt.”

Met zijn enthousiastme kijkt Ibrahimi nog steeds vooruit. “Ik wil nietaltijd blijven rijden, we moeten welde groei zien te maken, en die isaan het gebeuren. Op een gegevenmoment zou ik wel een warehouseerbij willen hebben. Ik werk nu nogvanuit mijn huis en dat vind ik tochniet zo professioneel lijken als jeeigen loods.”

Ibrahimidenk dat CXEuro kan helpenbij zijn wens om tegroeien. “In eerste instantie nam ik het niet zoserieus. Ik dacht: waarom zoudenze werk aan mij geven?”

Panther Expressbestaat momenteeluit 2 wagens en eencharter met NIWO.Ibriahimi hoopt doorte kunnen groeiennaar een warehousein de buurt vanAmsterdam.

Maar uiteindelijk is hij toch lidgeworden. “Ik zag al snel dat hethielp. Binnen twee maanden hadik al 3 of 4 nieuwe klanten en opdrachten. Het is nog geen vetpot,maar het begin is er.”

Het contact van het netwerktwaardeert hij erg: “Op een gegeven moment wordt je ookrechtstreeks gebeld, jewordt bij naam genoemd. Het voeltvertrouwd endat wil ikvoortzetten.”

Plans & pricing

Join over 6,000 members across Europe and the UK. Find the plan that works for you.

View plans

Success Stories

Hellmann Worldwide Logistics

Started with one man in 1871, Hellmann Worldwide Logistics is now a worldwide company with a network of 19,300 in 443 branches in 157 countries.

Read More

Falcon Print Transport

As its name suggests, Falcon Print Transport specialises in the delivery of printed material throughout the UK and Europe.

Read More

Monarch Transport

In a fast moving and increasingly competitive market, where margins are razor-thin, Monarch Transport continue to offer an industry-leading service throughout the UK and Europe.

Read more

Hellmann Worldwide Logistics

Started with one man in 1871, Hellmann Worldwide Logistics is now a worldwide company with a network of 19,300 in 443 branches in 157 countries.

Read more

Falcon Print Transport

As its name suggests, Falcon Print Transport specialises in the delivery of printed material throughout the UK and Europe.

Read more

Monarch Transport

In a fast moving and increasingly competitive market, where margins are razor-thin, Monarch Transport continue to offer an industry-leading service throughout the UK and Europe.

Read more
View all

We're here to help

Send us an email and one of our dedicated team members will get back to you.

GET IN TOUCH