Easy2Send

Based in

Nederland

Operations

Freight Forwarder

Feedback
Pieter Scholten, eigenaar van Easy2Send uit Scheveningen, heeft een knappe formule: In Nederland rijden ongeveer 300 auto’s die altijd binnen een half uur kunnen laden

PieterScholten,eigenaar vanEasy2Send uitScheveningen, heefteen knappe formule: InNederland rijden ongeveer 300auto’s die altijd binnen een halfuur kunnen laden. “Internationaalhoud ik de tellingen wat betreft voertuigen niet meer bij,” zegt Pieter.

Pieter vervolgt: “Waar het bij deander fout gaat, daar gaat het bijmij goed. In Nederland laden webinnen een half uur tot 3 kwartier,in Europa binnen 1 uur en wereldwijd binnen 3 uur. En dat gaatdirect door naar het afleveradres.”

Dat is toch knap als je nagaat datEasy2Send geen eigen wagensheeft,maaralles volledig organiseertbinnen het eigennetwerk. “Ik doe hetsinds 1997,” zegt Pieter.

“Ik ben er eigenlijk gewoon ingerold, via de administratieve kant.Logistiek is de verslaving, daarkomt je nooit meer vanaf. Ik beneerst 12 jaar in Rotterdam gevestigd geweest en sinds 2009 zittenwe met Easy2Send in Scheveningen. En ik wil niet meer weg.”

Hij gaat verder: “Wat ik zo leukvind aan de transportsector is hetis óf ja óf nee. Je kunt niet eenlading halverwege brengen. Bovendien betekent dat ook dat als je‘s avonds naar huis gaat, je bureauook leeg is omdat alles is afgehandeld.”

Wat betreft doelstellingen voorEasy2Send is Pieter heel nuchter:“Wij hebben onze core business:binnen 30 minuten laden, daarfocussen we op. Verder wil ik goedzijn voor mijn mensen en mijnklanten en een stabiliteit creëren.We houden 300 chauffeurs opde been en ik moet ook ooit metpensioen, dus dat moeten we dannetjes over kunnen dragen.”

Hoe Easy2Send werkt is heeleenvoudig, zegt Pieter: “Met mijnnetwerk kan ik heel snel zien welke koerier hetdichtste bijde opdracht zit,maar dat hoeft niette betekenen dat dat dekoerier is die daar woont.”

Wat ik zo leuk vind aan de transport is: het is óf ja óf nee. Je kunt een lading niet halverwege brengen

Pieter Scholten, Easy2Send

Pieter werkte dus eigenlijk alvolgens hetzelfde princiepe alsCX Euro. “Op het moment dateen opdracht niet via ons eigennetwerk kan, is CX Euro een mooieoplossing.”

Hij vervolgt: “Je krijgt er een hoopnieuwe contacten mee. Mensenreageren netjes en dan begint hetspelletje: voor hoeveel kun je delading kwijt. Maar omdat wijaltijd binnen 30 minutenmoeten laden, gebruikik een heel specifiek deel van hetplatform. Endat bevaltprima.”

Plans & pricing

Join over 6,000 members across Europe and the UK. Find the plan that works for you.

View plans

Success Stories

Hellmann Worldwide Logistics

Started with one man in 1871, Hellmann Worldwide Logistics is now a worldwide company with a network of 19,300 in 443 branches in 157 countries.

Read More

Falcon Print Transport

As its name suggests, Falcon Print Transport specialises in the delivery of printed material throughout the UK and Europe.

Read More

Monarch Transport

In a fast moving and increasingly competitive market, where margins are razor-thin, Monarch Transport continue to offer an industry-leading service throughout the UK and Europe.

Read more

Hellmann Worldwide Logistics

Started with one man in 1871, Hellmann Worldwide Logistics is now a worldwide company with a network of 19,300 in 443 branches in 157 countries.

Read more

Falcon Print Transport

As its name suggests, Falcon Print Transport specialises in the delivery of printed material throughout the UK and Europe.

Read more

Monarch Transport

In a fast moving and increasingly competitive market, where margins are razor-thin, Monarch Transport continue to offer an industry-leading service throughout the UK and Europe.

Read more
View all

We're here to help

Send us an email and one of our dedicated team members will get back to you.

GET IN TOUCH